top of page
Search
  • Writer's pictureNina Sumarac Jablonsky

HORIZONS , SKC Belgrade


Happy to be one of the artists selected for the group drawing exhibition "Horizons" at SKC Belgrade

ХОРИЗОНТИ - Годишња јесења изложба Сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а (Удружење ликовних и примењених уметника и дизајнера Србије)

Традиционална јесења изложба, у организацији Одбора Сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а, ове године носи назив ХОРИЗОНТИ и чине је две целине: ХОРИЗОНТИ 1 и ХОРИЗОНТИ 2. Изложба ХОРИЗОНТИ 1 одржава се у Галерији СИНГИДУНУМ. Обухвата најрепрезентативнија остварења чланова Сликарско-графике секције, као и чланова других секција УЛУПУДС-а који су узели учешће на пољу свих сликарских техника (уље, акварел, акрилик...), икона, мозаика... Другу целину, ХОРИЗОНТИ 2, сачињавају такође најрепрезентативнији радови, како чланова Секције тако и учесника из других секција Удружења из области: цртежа, класичне и дигиталне графике, илустрације, калиграфије и стрипа, а домаћин изложбе је и ове године, као и претходне Велика галерија СКЦ-а.

Хоризонти, овогодишња изложба Сликарско-графике секције УЛУПУДС-а, je тематско опредељење изложбе, која на јединствен начин представља уметничка остварења чланова Секције као и чланова других секција УЛУПУДС-а, у протеклој години и омогућава да се у два изложбена простора, сагледа индивидуални ликовни израз и сензибилитет сваког од аутора, обједињен у линију Хоризонт-а уметничког израза на овом простору. Само значење речи хоризонт P: horizon; појавити се на˷ у to appear on the horizon (види видокруг); одувек је изазивало осећај, непредвидљивости и неизвесности уз неминовно питање: „Шта се крије иза те водоравне линије?, почетак, излазак или залазак сунца, нешто ново и неистражено... Недокучивост и неспутана ширина, карактеришу хоризонт, побуђујући радозналост и жељу за проучавањем. Хоризонт је и елемент перспективе, а одговор на питање: „Шта се иза те линије простире?“, побуђује истраживачки дух аутора, али и спознају, сваког жељног да проналази и преиспитује вредности дела кроз сопствено виђење и тумачење. Уједно је то и место раздвајања али и спајања, а неизвесност, коју подстиче, исказана је у поступку изучавања непознатог и део је креативног процеса, тако карактеристичног за уметност, који нас уводи у нове просторе и реалности, мењајући границе спознаје.

Предраг Стојановић диу

10 views0 comments
bottom of page